Stresstolerans: 98,5
Konsekvenser av misstag: 86
Tidspress: 68,3
Snittlön: 23 500:-
Arbetsuppgifter: Ger daglig vård till patienter med psykiska sjukdomar.